European Union

Recruitment to the doctoral school

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

News

Registration

Aktualności SDR

| Dariusz Podbielski

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2020/2021

 1. rejestracja kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) - założenie konta, wypełnienie formularzy osobowych i zapisanie się/wybranie jednej dyscypliny naukowej  - 17 – 30.08 2020 r.
 2. aktualizacja danych w systemie IRK – wgranie wersji elektronicznych dokumentów – do  1.09.2020 r.
 3. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe wygenerowane w systemie IRK - do 30.08.2020 r.
 4. uzyskanie przez kandydata wstępnej zgody potencjalnego promotora, weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną i przekazanie kandydatom informacji o indywidualnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej - do 5.09.2020 r.
 5. postępowanie kwalifikacyjne:
  • przyznanie punktów rankingowych przez Komisję rekrutacyjną - 7 – 12.09.2020 r.
  • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej - 7-11.09.2020 r.
 6. ogłoszenie wyników rekrutacji - 16.09.2020 r.
 7. wpisanie na listę doktorantów albo wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej WAT - do 18.09.2020 r.