• zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

Rejestracja

| Krzysztof Jasiński

Trwa rejestracja kandydatów:

  • na jednolite studia magisterskie (wojskowe) 01.03.2022-01.07.2022

Instrukcję dotyczącą rejestracji w IRK na tą formę studiów znajdziesz tutaj:

>>> Instrukcja

 

Wymagane dokumenty- dotyczy kandydatów na studia wojskowe

Do 01 lipca

Do 11-15 lipca

·         wniosek o powołanie do służby wojskowej wraz z kwestionariuszem osobowym ( wpisz datę oraz podpisz te dokumenty w odpowiednich miejscach)*,

·         wydrukowana ankieta osobowa  z IRK*,

·         życiorys (w formie opisowej, odręcznie podpisany wraz z datą),

·         odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał !!!)

·         pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych*.

         kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

         zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed stawieniem się na rozmowę i w formie ,,klasycznej-papierowej,,).

 * Dokumenty do pobrania w IRK w zakładce ,,zgłoszenia rekrutacyjne,, i dalej ,,dokumenty i dalsze kroki,,.

    Dokumenty (w formie zgodnej z tabelką) można wysłać pocztą na adres:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego 

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00 -908 Warszawa

Po uzyskaniu wyników egzaminów maturalnych kandydat ma obowiązek wprowadzić je do IRK (zakładka wykształcenie).

 

Przydatne linki

Czym się różnią studia wojskowe od cywilnych?

Harmonogram rekrutacji na studia wojskowe.

Gdzie uzyskasz zaświadczenie o niekaralności (wykaz punktów)?

Testy sprawnościowe i rozmowa kwalifikacyjna.

Badania lekarskie i psychologiczne.

Podstawowe szkolenie wojskowe.

Życie podchorążego.

Z życia studenta-podchorążego (film).

Katalog kół naukowych i sekcji sportowych.

Gdzie nas spotkać?

Adres do korespondencji WAT (można wysłać dokumenty w formie papierowej)

 

  • na studia I stopnia (cywilne) 01.03.2022-15.07.2022

Instrukcję dotyczącą rejestracji w IRK na tą formę studiów znajdziesz tutaj:

>>>Wskazówki dotyczące rejestracji w IRK

 

Wymagane dokumenty- dotyczy kandydatów na studia cywilne

Do 23 lipca musisz dostarczyc do Sekcji ds. Rekrutacji nastepujące dokumenty:

  • wydrukowaną ankietę osobowa z IRK
  • świadectwo dojrzałości (kserokopia- oryginał do wglądu)

Pamiętaj !!! Po uzyskaniu wyników z egzaminu dojrzałości masz obowiązek wprowadzić je w IRK.