• zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA NA KURS OFICERSKI

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kurs oficerski dwunastomiesięczny

Szczegóły
Kod KO_12M
Forma studiów niestacjonarne wojskowe
Wymagany dokument
  • Dyplom studiów magisterskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (10.12.2022 00:00 – 14.07.2023 23:59)

Zgodnie z Decyzją Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 05 września 2022 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2023 r. (Dz. Urz. MON z 2022 r., poz. 144).


Wymagane kwalifikacje językowe dla absolwentów kursu oficerskiego:

poziom SPJ 2,2,2,2 (dla kandydatów szkolonych na potrzeby WOT na poziomie SPJ 1,1,1,1) wg. wymogów porozumienia standaryzacyjnego STANAG 6001. Zakres materiału określa „Ramowy program nauczania języka angielskiego w Siłach Zbrojnych RP Edycja III /poziomy 1-3 wg STANAG 6001/” - wprowadzony Decyzją Nr 28 Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
MON z dnia 5 listopada 2009 r.

Kandydaci nieposiadający znajomości j. angielskiego na wymaganym poziomie, w ramach postępowania rekrutacyjnego, zdają egzamin wg. zasad porozumienia standaryzacyjnego STANAG 6001.

Kandydat rejestruje się na jeden wybrany korpus osobowy i grupę osobową.

szczegółowe informacje