• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Szczegóły
Kod WLOFXCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Logistyki
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 691-929-319
dr inż. Tomasz KOCHAŃSKI
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (24.10.2022 00:00 – 28.02.2023 23:59)

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 28.02.2023 r.

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym
(licencjat, inżynier lub magister);

Studia będą realizowane w terminie od 11 lutego 2023 r. do 17 grudnia 2023 r.
Kandydat ubiegający się na Studia Podyplomowe winien się zarejestrować
w Internetowym Rejestrze Kandydatów WAT:

https://irk.wat.edu.pl/pl/


Wszelkich informacji o studiach zawsze udziela kierownik Studiów Podyplomowych dr inż. Tomasz Kochański tel. 691 929 319

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe może także złożyć bezpośrednio lub przesłać listem poleconym na adres Studiów Podyplomowych następujące dokumenty:

Kwalifikacji na studia dokona kierownik studiów podyplomowych do 06 lutego 2023 r.

Cele studiów

Celem studiów jest:

 • przygotowanie kadr menadżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa;
 • kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menadżerów z zakresu:

                 - zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie w aspekcie wyzwań współczesnego rynku wyrobów i usług oraz presji rynkowej;

                 - zarządzania systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie w aspekcie zapewnienia ich skuteczności i ekonomiczności;

- audytowania i zapewnienia funkcjonowania systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie zgodnie z normami i certyfikatami:   zarzadzania jakością, zarzadzania ryzykiem i zarządzania kompetencjami European Junior Logistician.

Program studiów

 • Narzędzia informatyczne w modelowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
 • Techniki zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie
 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Łańcuch dostaw i projektowanie logistyczne
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie ryzykiem w logistyce
 • Zarządzanie kompetencjami w logistyce
 • Systemy zarządzania jakością w logistyce
 • Zarządzanie logistyką zaopatrzenia i usług
 • Zarządzanie transportem i spedycja międzynarodowa
 • Zarządzanie logistyką produkcji, dystrybucji i obsługi klienta
 • Zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami
 • Logistyka zwrotna
 • Seminarium dyplomowe

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny studiów kierowany jest do m.in:

 •  menadżerów zarządzających firmami logistycznymi na współczesnym rynku wyrobów i usług;
 • menadżerów specjalistów logistyki zarządzających systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie;
 • specjalistów realizujących zadania logistyki w przedsiębiorstwie w sferze kompetencji, zarzadzania ryzykiem i zarzadzania jakością.

 

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych oraz:

 • Certyfikat Auditora/koordynatora ds. Zarządzania Ryzykiem zgodnie z wymogami normy ISO-31000 oraz międzynarodowymi standardami IIA (Institut Interial Auditor)
 • Certyfikat Kompetencji European Logistic Association na poziomie European Junior Logistician
 • Certyfikat obsługi systemu do planowania i optymalizacji tras SkyLogic TMS
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego zgodnie z normą ISO-9001 (QMS)

Otrzymanie certyfikatu nie skutkuje wzrostem czesnego za ww. studia.

Opłaty

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe słuchacz w terminie określonym przez kierownika studiów winien opłacić czesne w kwocie 5 300 PLN na poniżej wskazane konto.

KONTO RACHUNKU STUDIÓW

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE

Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
z dopiskiem: np.: „Opłata czesnego, ZLwP-2023, subkonto 700-1500-40-001"

Opłata w kasie WAT - rachunek 840-1500-40-001

UWAGA - na prośbę słuchacza, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty.

Terminy

Zajęcia będą realizowane w trybie stacjonarnym

Zajęcia będą prowadzone przez dwa semestry w formule dwudniowych zjazdów sobota-niedziela w wymiarze 8 godz. zajęć w każdym dniu.

                                            Terminy zjazdów:

Semestr I

Semestr II

11-12.02.2023 r.

17-18.06.2023 r.

25-26.02.2023 r.

16-17.09.2023 r.

11-12.03.2023 r.

30.09-01.10.2023 r.

25-26.03.2023 r.

07-08.10.2023 r.

15-16.04.2023 r.

21-22.10.2023 r.

22-23.04.2023 r.

04-05.11.2023 r.

13-14.05.2023 r.

18-19.11.2023 r.

03-04.06.2023 r.

02-03.12.2023 r.

EGZAMIN KOŃCOWY 16-17.12.2023 r.

 

 

 

                    

 


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń (pod uwage może być brane wniesienie opłaty za zajecia dydaktyczne).