• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zamówienia Publiczne w Logistyce

Szczegóły
Kod WLOPPCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Logistyki
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 261-837-233
e-mail: malgorzata.zakrzewska@wat.edu.pl
tel.261-837-021
e-mail: marek.kalwasinski@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Cele studiów

Studia podyplomowe zasadniczo skierowane są do osób realizujących zadania związane z zamówień publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program studiów

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do osób:

 •       pełniących funkcję Kierownika Zamawiającego;

 •    organizujących procesy zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych;

 •    wchodzących w skład komisji przetargowych;

 •      przygotowujących i realizujących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 •      realizujących zadania w komórkach audytowych;

 •    zajmujących się problematyką zamówień publicznych i chcących podnosić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 • aspekty prawne Unii Europejskiej i prawa polskiego w zakresie zamówień publicznych;
 • przygotowanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • procedowanie zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 • procedowanie zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy;
 • procedury antykorupcyjne;
 • procesy elektronizacji zamówień publicznych;
 • środki ochrony prawnej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • umowy w zakresie zamówień publicznych.

Opłaty

Cena za studia wynosi 5.200 PLN (na prośbę słuchacza istnieje mozliwość rozłożenie czesnego na raty).

Opłate należy wnieść na konto bankowe numer:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem "czesne SP ZPwL, subkonto 700-1500-40-007"

Terminy

Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym lub w trybie ON-LINE (w przypadku ograniczeń wynikających z COVID-19), w formie 10 trzydniowych zjazdów (piątek po południu – sobota – niedziela) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym 8 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu, w terminie od października 2022 roku do lipca 2023 roku:

Semestr I                                                                                          Semestr II

21-23.10.2022                                                                                   17-19.03.2023

18-20.11.2022                                                                                   21-23.04.2023

16-18.12.2022                                                                                   19-21.05.2023

27-29.01.2023                                                                                   16-18.06.2023

24-26.02.2023                                                                                   01-02.07.2023


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń (pod uwage może być brane wniesienie opłaty za zajecia dydaktyczne).