• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją

Szczegóły
Kod WLOZACNP
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Organizacji i Zarządzania
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 261-837-233
e-mail: monika.kijas@wat.edu.pl
tel. 600-363-268
e-mail: monika.murawska@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (04.03.2022 00:00 – 03.10.2022 23:59)

Cele studiów

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne, nieodzowne w środowisku pracy. Zakres problemowy Studiów pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie rozwojem profesjonalnym w zakresie zarządzania. Celem kształcenia studiów podyplomowych jest przygotowanie kadr menedżerskich i specjalistycznych. 

Program studiów

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do osób pracujących lub zamierzających pracować na stanowiskach menadżerskich / kierowniczych różnych szczebli zarówno przedsiębiorstw, jak i organizacji publicznych, na stanowiskach specjalistycznych, właścicieli firm, osób rozpoczynających karierę zawodową, pragnących zdobyć wiedzę oraz doskonalić umiejętności z zakresu przywództwa i komunikacji, współcześnie nieodzowne w miejscu pracy i postrzegane jako jedne z istotnych determinantów awansu zawodowego.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 • rozpoznawania własnego potencjału przywódczego i świadomego kształtowania wizerunku i autorytetu lidera,
 • znajomości zasad budowania zaufania i wiarygodności w zespole,
 • zasad i reguł etycznego postępowania przywódczego,
 • rozwiązywania problemów i pracy zespołowej z naciskiem na kształtowanie postaw twórczych,
 • mechanizmów wpływu społecznego,
 • komunikacji interpersonalnej i strategicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje zawodowe,
 • taktyk i technik negocjacyjnych stosowanych w środowisku zawodowym,
 • projektowania badań rynku i opinii publicznej, przygotowywania instrumentów pomiarowych, doboru próby, metod zbierania i analizy danych,
 • możliwości wykorzystania nowoczesnych mediów cyfrowych i narzędzi IT w procesach komunikowania,
 • informatyzacji procesów informacyjno – decyzyjnych,
 • tworzenia i stosowania nowoczesnych narzędzi internetowych (np. video-blogów, formularzy, forów internetowych),
 • metod i technik organizacji pracy zespołów roboczych,
 • odnajdywania tekstów perswazyjnych i manipulacyjnych w przestrzeni publicznej,
 • diagnozowania i identyfikowania potrzeb rozwojowych pracowników,
 • oceniania i motywowania pracowników,
 • inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy organizacyjnej,
 • utrzymywania i tworzenia właściwych relacji interpersonalnych z pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi organizacji.

Opłaty

Cena za studia wynosi 2.300 PLN (na prośbę słuchacza istnieje mozliwość rozłożenie czesnego na raty).

Opłatę należy wnieść na konto bankowe numer:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem APiK-2022, subkonto 700-1500-40-009 - opłata czesnego

Terminy

Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym lub w trybie ON-LINE (w przypadku ograniczeń wynikających z COVID-19), w formie 11 dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym 8 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu, w terminie od października 2022 r. do czerwca 2023 r.

Semestr I                                                                                          Semestr II

15-16.10.2022                                                                                   4-5.03.2023

12-13.11.2022                                                                                   18-19.03.2023

26-27.11.2022                                                                                   1-2.04.2023

10-11.12.2022                                                                                   22-23.04.2023

21-22.01.2023                                                                                   13-14.05.2023

04-05.02.2023

 

 

Adres do korespondencji:

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Z dopiskiem „Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją”
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

 

 


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń.