• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców

Szczegóły
Kod WMEKKCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Mechanicznej
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Pojazdów i Transportu
Wydział Inżynierii Mechanicznej WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tpkek@wat.edu.pl.
Godziny otwarcia sekretariatu 9.00 - 15.00
Adres WWW https://www.wim.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Tura 3 (17.10.2022 10:00 – 02.04.2023 23:59)

(pokaż minione tury)

INFORMACJE OGÓLNE

Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców

Studia rozpoczną się 14.04.2023.

Rekrutacja trwa do dnia 02.04.2023.

Studia podyplomowe „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” umożliwią  rozwój kariery zawodowej, realizację potrzeb i obowiązków podnoszenia kwalifikacji osób zawodowo uczestniczących w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców.

Adresatami oferty studiów podyplomowych są:

 • instruktorzy nauki jazdy,
 • egzaminatorzy,
 • kierownicy ośrodków szkolenia kierowców,
 • pracownicy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
 • urzędnicy starostw i urzędów marszałkowskich sprawujących nadzór odpowiednio nad procesem szkolenia i egzaminowania
 • osoby zainteresowane kształceniem i egzaminowaniem kierowców

Studia obejmują 266 godzin wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych spełniających wymagania Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji Słuchaczy m.in. w zakresie:

 • Nowej techniki samochodowej.
 • Przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, w tym egzaminowania osób z niepełnosprawnościami.
 • Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Psychologii, w tym psychologii transportu.
 • Aktualizacji i rozszerzenia ogólnego wykształcenia technicznego i prawnego.

Tematyka studiów:

 • Technika samochodowa i diagnozowanie.
 • Mechanika ruchu samochodów w sytuacjach krytycznych.
 • Analiza przebiegu i skutków zdarzeń drogowych.
 • Osoby z niepełnosprawnością w ruchu drogowym.
 • Technika kierowania i taktyka jazdy samochodem.
 • Główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Prawo o ruchu drogowym.
 • Psychologia.
 • Dydaktyka w szkoleniu kierowców.
 • Egzaminowanie kierowców.

Studia trwają dwa semestry, w czasie dziesięciu zjazdów, od października do czerwca, w soboty i niedziele. Studia kończą się egzaminem końcowym.

Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów i praktyków, pracowników i osoby rekomendowane przez Wojskową Akademię Techniczną, Instytut Transportu Samochodowego oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Kierownikiem studiów jest Pan dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT.

 

OPŁATY

Kandydat dokonuje opłaty za czesne oraz opłatę rekrutacyjną.

Czesne wynosi - 4.900,00 zł. Należy je opłacić na konto Wojskowej Akademii Technicznej o numerze:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 podając w tytule: "Subkonto 700-1000-40-005 TPKEK – 2022"

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (wówczasz koszt wzrasta o 5%). Opłaty należy dokonać do 02.04.2023.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł - prosimy o wpłaty na indywidualne konto bankowe w systemie IRK

W przypadku nie przyjęcia na studia opłata za czesne podlega zwrotowi; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

REKRUTACJA

Zgłoszenia Kandydatów są przyjmowane do 02.04.2023.

Na studia mogą być przyjęte osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I-go stopnia, tj. posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Dokładnie wypełniona ankietę zgłoszeniową dostępną na portalu IRK
 2. Odpis/kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. Potwierdzenie dokonania wpłaty czesnego i opłaty postępowania kwalifikacyjnego
 4. Zdjęcie (w wersji elektronicznej).

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji Kandydatów na studia do 07.04.2023.

Kolejność wpłat oraz związek wykształcenia i/lub wykonywanej pracy zawodowej z tematyką studiów będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane, otrzymają zwrot pełnej opłaty za czesne.

 

TERMINY ZJAZDÓW

Studia odbywają się w formie 10-ciu, weekendowych zjazdów, w okresie od października do czerwca, w soboty i niedziele.

Terminy zjazdów:

I-szy semestr:

 1. 14.04.2023. - uroczysta inauguracja i rozpoczęcie zajęć (po południu)
 2. 15-16.04.2023.
 3. 20-21.05.2023.
 4. 03-04.06.2023.
 5. 17-18.06.2023.
 6. 24-25.06.2023.

Terminy zjazdów w II semestrze studiów zostaną podane pod koniec zajęć w semestrze I-szym, czyli w czerwcu 2023r.

Informujemy, że jeżeli do czasu rozpoczęcia studiów, lub w czasie ich trwania, pogorszy się sytuacja epidemiologiczna w kraju,
zajęcia będą się odbywać w trybie on-line. W sytuacji nieprzewidzianej konieczności terminy zjazdów mogą ulec niewielkiej modyfikacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY