• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe

Szczegóły
Kod WMEMBCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Mechanicznej
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 45
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Pojazdów i Transportu
Wydział Inżynierii Mechanicznej WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
brdirs@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu brdirs@wat.edu.pl.
Adres WWW https://www.wim.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (04.06.2022 11:00 – 30.09.2022 23:59)

INFORMACJE OGÓLNE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - Edycja XXV

Studia od 24 lat cieszą się nieprzerwanym powodzeniem. Prowadzone są przez:

 • Wydział Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej,
 • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego,
 • Instytut Transportu Samochodowego.

Obejmują 220 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Program kształcenia spełnia wymagania Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ich celem jest przygotowanie do pracy eksperckiej i rzeczoznawczej w obszarze techniki samochodowej, a w tym uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych lub kosztorysowania napraw i wyceny samochodów. W czasie zajęć, prowadzonych na studiach podyplomowych, poruszana  jest  tematyka:

 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • budowy  i  funkcjonowania  współczesnych  samochodów,
 • mechaniki ruchu pojazdów samochodowych w  złożonych i  krytycznych  sytuacjach  drogowych,
 • diagnostyki  i  badań  pojazdów,
 • zagadnień prawnych i techniczno – analitycznych pracy biegłego,
 • podstaw  opiniowania  i  opisu  wypadku  drogowego,
 • zagadnień  techniczno – prawnych dot. wypadków drogowych,
 • rekonstrukcji  wypadków  drogowych,
 • kosztorysowanie (tylko dla profilu „kosztorysowanie napraw i wycena  samochodów”).

Szczegółowy spis realizowanych przedmiotów i poszczególne liczby godzin dydaktycznych  można znaleźć na stronie Instytutu Pojazdów i Transportu.

Wykłady prowadzone są  przez wybitnych specjalistów z ośrodków współorganizujących studia oraz zaproszonych ekspertów. Studia kończą się obroną pracy końcowej, planowaną w miesiącu wrześniu i otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Kierownikiem studiów podyplomowych jest pan dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Uczestnicy studiów podyplomowych dodatkowo mają możliwość wyboru jednego z trzech profili szkolenia specjalistycznego, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, rozszerzającego program studiów podyplomowych o dodatkowe 44-48 godzin (w zależności od profilu szkolenia), w zakresie:

 • technika  samochodowa  (podstawowy profil rzeczoznawczy, tzw. A),
 • rekonstrukcja  wypadków  drogowych  (profil B),
 • kosztorysowanie napraw  i  wycena  samochodów  (profil C).

Spis realizowanych przedmiotów i poszczególne liczby godzin dydaktycznych  można znaleźć na stronie Instytutu Pojazdów i Transportu.

Obszarem tych szkoleń jest praktyczne wykonywanie ocen technicznych i opinii z wykorzystaniem techniki komputerowej w zagadnieniach  bezpieczeństwa ruchu i rekonstrukcji  wypadków drogowych (oprogramowanie V-SIM, PC-CRASH) oraz kosztorysowania napraw i wyceny samochodów z wykorzystaniem programów  Audatex  i  Info – Ekspert.

Szkolenie specjalistyczne otwiera drogę do praktycznego szkolenia  rzeczoznawczego i uzyskania  statusu  rzeczoznawcy dla absolwentów spełniających wymagania dla kandydatów na rzeczoznawców  obowiązujące  w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu  Drogowego.

Uczestnicy studiów profilu C w cenie szkolenia specjalistycznego biorą udział w szkoleniu Audatex wraz z uzyskaniem stosownego certyfikatu. Uczestnicy pozostałych profili za dopłatą mogą również brać udział w szkoleniu Audatex i/lub V-SIM. 

OPŁATY

Kandydat dokonuje opłaty za czesne w wysokości 2990 zł na konto Wojskowej Akademii Technicznej o numerze:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

Podając w tytule: subkonto 840 1000 40 003 z dopiskiem "BRDiRS - 2022"

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (wówczasz koszt wzrasta o 5%)

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł - prosimy o wpłaty na indywidualne konto bankowe w systemie IRK

W przypadku nie przyjęcia na studia opłata za czesne podlega zwrotowi; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Opłatę za szkolenia specjalistyczne w wysokości:

 • profil A - 900 zł
 • profil B - 850 zł
 • profil C - 1300 zł

należy wpłacać na konto Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego o numerze:

61 1050 1054 1000 0022 6349 5588

W tytule z dopiskiem "SZKOL.SPEC.BRDiRS - 2022"

TERMINY ZJAZDÓW

Studia odbywaja się w formie 10 weekendowych zjazdów (wybrane dwa zjazdy w formie zdalnej) w okresie od października do czerwca, przy czym zajęcia na:

 • studiach podyplomowych odbywają się w soboty i niedziele,
 • szkoleniach specjalistycznych odbywają się w piątki (od godziny 15.45).

Planowane terminy zjazdów:

I  21-23 października 2022r.  II  18-20 listopada 2022r.  III  9-11 grudnia 2022r. (online)  IV  13-15 stycznia 2023r. (online)  V  3-5 lutego 2023r.   

VI  24-26 lutego 2023r.  VII  24-26 marca 2023r.  VIII  14-16 kwietnia 2023r.  IX  19-21 maja 2023r.   X  16-18 czerwca 2023r.

Organizator informuje, że jeżeli do czasu rozpoczęcia studiów lub w czasie ich trwania pogorszy się sytuacja epidemiologiczna w kraju,
zajęcia będą się odbywać w trybie on-line.


ZASADY KWALIFIKACJI

Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera  lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do  wydrukowania z systemu)
 • kopię  dyplomu  ukończenia  studiów,
 • potwierdzenie  dokonania  opłaty rekrutacyjnej i za czesne.

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności wpłat oraz związku wykształcenia i wykonywanej pracy zawodowej z tematyką studiów.