• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie organizacją w środowisku IT

Szczegóły
Kod AAAA1
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Organizacji i Zarządzania
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 608-611-763
e-mail: zdzislaw.wojciechowski@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (28.08.2023 00:00 – 16.10.2023 23:59)

Cele studiów 

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie:

 • systemów transakcyjnych i analityczno-decyzyjnych wykorzystywanych w procesie zarządzania;
 • identyfikacji projektów i procesów oraz analizy ich złożoności i wartości, oceny ryzyka w procesach projektowania oraz efektywności procesów;
 • zarządzania przedsięwzięciami innowacyjno-projektowymi i procesami rozwojowymi w organizacji;
 • praktycznego zbudowania i wykorzystania hurtowni danych, zwłaszcza w zakresie możliwości wsparcia analiz biznesowych;
 • wykorzystania dedykowanego oprogramowania do analizy danych i wizualizacji wyników;
 • integracji systemów informatycznych, aplikacji, danych w aspekcie procesów IT organizacji;
 • rozwiązań chmurowych, zwłaszcza w zakresie zasad doboru rozwiązań technicznych i ekonomicznych;
 • podejścia procesowego, umożliwiającego wykorzystanie wybranych technik modelowania do tworzenia algorytmów i modelowania systemów biznesowych. Praktyczny aspekt modelowania tych systemów realizowany będzie w oparciu o wykorzystanie oprogramowania ARIS;
 • infrastruktury IT, która jest wymagana do prowadzenia działalności na zasadach e-biznesu;
 • procesów pozyskiwania, utrzymania i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji;
 • komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizowanie komunikacji w zespołach wirtualnych i projektowych oraz wykorzystanie w niej nowoczesnych technologii;
 • wybranych aspektów funkcjonowania współczesnych finansów, w tym: w organizacjach biznesowych i niekomercyjnych oraz możliwości wykorzystania analizy finansowej, systemów i narzędzi informatycznychw zarządzaniu finansami organizacji;
 • strategii budowy i analizy wartości spółek (specyfika branży IT).

Program studiów

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • kadry kierowniczej, menedżerów przedsiębiorstw;
 • specjalistów zarządzających procesami.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 • Zarządzanie projektami i procesami
 • E-biznes i e-commerce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja w zarządzaniu
 • Zarządzanie finansami organizacji
 • Zarządzanie wartością organizacji – branża IT
 • Bazy i hurtownie danych w zarządzaniu
 • Eksploracja i wizualizacja danych
 • Integracja usług informatycznych
 • Modelowanie i algorytmizacja procesów oraz systemów biznesowych
 • Wybrane problemy informatyzacji państwa
 • Wykłady monograficzne

Opłaty

Cena za studia wynosi 3 200 PLN (na prośbę słuchacza istnieje mozliwość rozłożenie czesnego na raty).

 

Terminy

 

Czas trwania studiów:

 • ·         dwa semestry (razem 180 godz.)
 • ·         zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela):

 

Semestr I

Semestr II

1)      4-5.11.2023

1)  2-3.03.2024

2)      18-19.11.2023

2)  16-17.03.2024

3)      2-3.12.2023

3)  6-7.04.2024

4)      16-17.12.2023

4)  20-21.04.2024

5)      6-7.01.2024

5)  11-12.05.2024

6)      20-21.01.2024

6)  25-26.05.2024

7)      3-4.02.2024

 

 

 • ·         w czerwcu 2024 r. obrona pracy końcowej

 

Przewidywana liczba miejsc: 25

 • ·         zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są do dnia 16.10.2023r.

 

Po ukończeniu studiów słuchacz uzyskuje:

 • dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Kandydaci powinni:

·         legitymować się wykształceniem wyższym

Spis wymaganych dokumentów:

·         dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)

·         zdjęcie legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem)

 

Osoba do kontaktów:

·      dr inż. Zdzisław Wojciechowski, kierownik SPZOwŚIT,  tel.: 608-611-763
e-mail: zdzislaw.wojciechowski@wat.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń (pod uwage może być brane wniesienie opłaty za zajecia dydaktyczne).