• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Analiza finansowa i rachunkowość

Szczegóły
Kod AAAA4
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Organizacji i Zarządzania
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 606 630 785
joanna.antczak@wat.edu.pl
tel. 261-837-233
e-mail: monika.kijas@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.06.2023 00:00 – 25.09.2023 23:59)

Cele studiów

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest  przygotowanie kadr menadżerskich oraz specjalistycznych z zakresu finansów oraz rachunkowości przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

 

Program studiów

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do osób : osób  pracujących lub zamierzających pracować w działach ekonomiczno – finansowych, uczestniczących w procesach zarządzania  przedsiębiorstwami, organizacjami publicznymi, a także wspierających właścicieli firm; dyrektorów finansowych, menadżerów, specjalistów realizujących zadania w sferze finansów, rachunkowości; menadżerów różnych szczebli kierowniczych, analityków finansowych, pracowników działów planowania i analiz, rachunkowości zarządczej, controllingu, osób pragnących podjąć zatrudnienie w obszarze finansów, rachunkowości.

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 • istotę oraz uwarunkowania współczesnych finansów,
 • zasady analizy finansowej,
 • system rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego (rozwiązania ewidencyjne, bieżąca i bilansowa wycena wybranych aktywów trwałych i obrotowych, rozrachunków, rozliczanie kosztów dla potrzeb kalkulacji, specyfika rachunkowości budżetowej na przykładzie jednostki budżetowej, sprawozdawczość finansowa),
 • funkcjonowanie audytu finansowego oraz procesu kontroli zarządczej – standardy, procedury badania sprawozdań finansowych, manipulacje finansowe, organizacja pracy biegłego rewidenta, sprawozdanie z badania, rola nadrzędnych zasad rachunkowości w ocenie rzetelności i wiarygodności opinii,
 • najczęściej używane w praktyce metody oceny projektów inwestycyjnych, budowy modelu przepływów pieniężnych związanych z projektem (FF CFF), analizy wskaźników oceny projektów inwestycyjnych,
 • analizę fundamentalną i techniczną jako podstawy oceny kondycji ekonomicznej spółek publicznych, głównych metod wyceny przedsiębiorstw,
 • wykorzystanie komputerowych narzędzi w inżynierii finansowej (oprogramowanie do numerycznych obliczeń inżynierii finansowej),
 • podstawowe pojęć z zakresu instrumentów pochodnych, ich modelowania i wyceny.

 

Przedmioty

Przedmioty ujęte w programie studiów:

 • finanse,
 • podstawy analizy finansowej,
 • rachunkowość finansowa przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego,
 • rachunkowość zarządcza i controlling,
 • kontrola i audyt finansowy,
 • ocena projektów inwestycyjnych,
 • rynek kapitałowy i zarządzanie wartością,
 • podstawy analizy fundamentalnej i technicznej,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • elementy matematyki finansowej,
 • komputerowe narzędzia inżynierii finansowej,
 • seminarium dyplomowe i praca końcowa.

Łącznie: 170 godz. , w tym 150 godz. audytoryjnych.

 

Opłaty

Czesne za studia wynosi 3000 zł.

Na prośbę Słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności czesnego na dwie raty.

 

Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym lub w trybie ON-LINE w przypadku ograniczeń wynikających z COVID-19, w formie 11 dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym 8 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu, w terminie od października 2023 r. do czerwca 2024 r.

 

    Terminy zjazdów:    

 

Semestr I Semestr II
14-15.10.2023 r. 02-03.03.2024 r.
18-19.11.2023 r. 16-17.03.2024 r.
25-26.11.2023 r. 13-14.04.2024 r.
02-03.12.2023 r. 20-21.04.2024 r.
16-17.12.2023 r. 11-12.05.2024 r.
13-14.01.2024 r.  

                                                                                                 

Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są do dnia 27.09.2023 r. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

Informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów uzyskać można u Kierownika Studiów Podyplomowych
dr Joanny Antczak ( tel. kom.
606 630 785, e-mail: joanna.antczak@wat.edu.pl).

Adres do korespondencji:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Z dopiskiem „SP Analiza finansowa i rachunkowość"

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń.