• zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wycena nieruchomości

Szczegóły
Kod WIGXYCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
261 83 96 92
instytut.geodezji@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7.30 - 15.30
Adres WWW https://www.wig.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (16.08.2023 00:00 – 30.09.2023 23:59)

INFORMACJE OGÓLNE

Studia przeznaczone są dla osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości oraz dla osób chcących uzyskać obszerną wiedzę, niezbędną w praktyce zawodowej a także w życiu codziennym m.in. z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa, geodezji oraz specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania rynku nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw i rachunku efektywności inwestycji. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości uprawnia słuchaczy do podjęcia praktyki zawodowej w tym zakresie, a w konsekwencji przystąpienia do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

OPŁATY

Koszt uczestnictwa wynosi 3900 zł od osoby za całe studia. 

TERMINY ZJAZDÓW

Studia trwają od  października 2023r.  do czerwca 2024r. Realizowane są w cyklu dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). 

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów - Wycena nieruchomości

Rozporzadzenie dotyczące minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do  wydrukowania z systemu)
  • kopię  dyplomu  ukończenia  studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń (pod uwage może być brane wniesienie opłaty za zajecia dydaktyczne ).