• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zamówienia Publiczne w Logistyce

Szczegóły
Kod WLOPPCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Logistyki
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 261-837-233
e-mail: monika.kijas@wat.edu.pl
tel.261 839 085
e-mail: marek.kalwasinski@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:50 - 15:00
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 10.10.2023 23:59)

 

Cele studiów

 

Studia podyplomowe zasadniczo skierowane są do osób realizujących zadania związane z zamówieniami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych a także w podmiotach gospodarczych ubiegających się o zamówienia publiczne. 

 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie na studia:

 

Ukończone studia wyższe, potwierdzone dyplomem uczelni.

 O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.Oferta studiów

 

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do osób:

o   pełniących funkcję Kierownika Zamawiającego;

o   organizujących procesy zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych;

o   wchodzących w skład komisji przetargowych;

o   przygotowujących i realizujących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

o   realizujących zadania w komórkach audytowych;

o   zajmujących się problematyką zamówień publicznych i chcących podnosić swoją wiedzę  i umiejętności w tym zakresie.

o   przygotowujących oferty wykonawców.

 

o    

Zakres tematyczny

 

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 

 • Aspekty prawne Unii Europejskiej i prawa polskiego w zakresie zamówień publicznych;
 • Przygotowanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Procedowanie zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa;
 • Procedowanie zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy;
 • Procedury antykorupcyjne;
 • Procesy elektronizacji zamówień publicznych;
 • Środki ochrony prawnej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Umowy w zakresie zamówień publicznych.

 

Opłaty

 

Cena za studia wynosi 5 200 PLN (na prośbę słuchacza istnieje możliwość rozłożenie czesnego na raty).

 

Terminy

 

 Rekrutacja rozpoczyna się od 1 czerwca do 10 października każdego roku;

 

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Marek KALWASIŃSKI, marek.kalwasinski@wat.edu.pl tel. 261837021

 

Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym lub w trybie ON-LINE (w przypadku ograniczeń wynikających z COVID-19), w formie 10 trzydniowych zjazdów (piątek po południu-sobota – niedziela) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym 10 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu, w terminie od października danego roku do lipca następnego roku.

 

Terminy zjazdów podawane są dla osób zakwalifikowanych na pierwszym zjeździe, który odbywa się w trzecim pełnym tygodniu października (w 2023 rok w dniach 20-22.10; w 2024 rok w dniach 25-27.10; w 2025 rok w dniach 24-26.10)

 


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń (pod uwage może być brane wniesienie opłaty za zajecia dydaktyczne).