• zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego

Szczegóły
Kod WLORPXCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
e-mail: monika.kijas@wat.edu.pl
e-mail: janusz.jaroszynski@wat.edu.pl
tel.kontaktowy: +48 576 265 988
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://mbawlo.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Tura 1 (04.03.2024 11:00 – 20.09.2024 23:59)

 

Cele studiów

MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego to studia skierowane do pracowników, w tym kadry kierowniczej, instytucji publicznych i firm prywatnych zajmujących się utrzymaniem strategicznego bezpieczeństwa Państwa oraz podległych mu podmiotów.

 Interdyscyplinarny program łączy wszystkie kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej z wysokim standardem organizacji zajęć i unikalnym gronem wykładowców o dużym doświadczeniu  oraz wysokiej pozycji zawodowej.

Tematyka studiów dostosowana jest do oczekiwań służb mundurowych, administracji publicznej, przedsiębiorstw reprezentujących sektor zbrojeniowy, energetyczny, transportowyi branżę ICT. Autorski program stworzony przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej wspólnie z ekspertami w dziedzinie zarządzania - doświadczonymi praktykami, gwarantuje najwyższą jakość kształcenia z wykorzystaniem interaktywnych form nauczania opierających się na analizie studiów przypadku, ćwiczeniach, warsztatach i konwersatoriach.

Uczestnicy studiów MBA podczas pracy w grupach zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji, zarządzania i technologii, poznają m.in. aspekty finansowe oraz prawne - zdobędą kompetencje „miękkie” i „twarde”, których właściwa konfiguracja decyduje o sukcesie zawodowym menedżera. Studia skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności zarządcze w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Ich tematyka pozwala poszerzyć perspektywy zarówno osobom zajmującym się tymi zagadnieniami na co dzień jak i pomóc w rozwoju kariery osobom rozpoczynającym swoją ścieżkę zawodową w bezpieczeństwie wewnętrznym i obronie narodowej.

 

Program studiów

Studia podyplomowe dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie:

  -        zarządzania strategicznego,

  -        zarządzania projektami, programami i portfelami,

-        specyfiki marketingu w sektorze publicznym,

-        umiejętności komunikowania w organizacjach obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego,

-        kreowania społecznej odpowiedzialność biznesu,

-        tworzenia strategii współpracy w obronie narodowej i bezpieczeństwie wewnętrznym,

-        prowadzenia rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,

-        zarządzanie dużymi organizacjami,

-        technik i narzędzi podejmowania decyzji,

-        wprowadzania zmian i zarządzania transformacją,

-        zarządzania łańcuchami dostaw,

-        wyzwań współczesnego terroryzmu w kontekście bezpieczeństwa narodowego,

-        zasad i warunków certyfikacji przemysłu obronnego,

-        zarządzanie kapitałem ludzkim,

-        przywództwa i bycia liderem (leadership),

-        przygotowania i prowadzenia negocjacji,

-        zarządzanie konfliktem,

-    zachowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu,

-        realizacji audytu i kontroli wewnętrznej,

-        tworzenia mechanizmów zarządzania jakością i lean management,

-        zarządzania ryzykiem i ciągłością działania,

-        zarządzania kryzysowego w bezpieczeństwie organizacji,

-        podstaw prawa dla kadry zarządzającej,

-        organizacji zamówień publicznych w sektorze zbrojeniowym,

-        prawa własności intelektualnej,

-        przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w organizacji,

-   identyfikowania i funkcjonowania elementów systemu obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego,

-        politycznych, społecznych i prawnych aspektów cyberprzestrzeni,

-        polityki obronnej i rynku uzbrojenia,

-        historii, struktury i działania NATO,

-        Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej,

-        prowadzenia kontroli i nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność w zakresie obronności,

-        wyzwań związanych z funkcjonowaniem gospodarki cyfrowej

-        wykorzystania dużych zbiorów danych (Big Data) w zarządzaniu organizacjami,

-        zapewnienia cyberbezpieczeństwa,

-        zastosowania nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa i obronności.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/wlo-studia-mba-w-zakresie-obrony-narodowej-i-bezpieczenstwa-wewnetrznego/

 

Opłaty

Cena za studia wynosi 23.400 PLN

Na prośbę słuchacza istnieje możliwość rozłożenie czesnego na raty.

 

Terminy

 

STUDIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 12 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

 

Zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub w trybie ON-LINE (tryb on-line w przypadku ograniczeń wynikających z pandemii), w formie 22 dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) w wymiarze 10 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu.

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 450

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

Informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów uzyskać można u Kierownika Studiów Podyplomowych dr. Janusza Jaroszyńskiego (e-mail: janusz_jaroszynski@tlen.pl; tel. 576 265 988).

 

 

Instrukcja logowania do systemu IRK i rejestracja na studia:

https://mbawlo.wat.edu.pl/wp-content/uploads/IRK-logowanie-MBA.pdf

 

 

 

Adres do korespondencji:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

Z dopiskiem „SP MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego"

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa

 


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
  • kopię dyplomu ukończenia studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń (pod uwage może być brane wniesienie opłaty za zajecia dydaktyczne).