• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją

Szczegóły
Kod WLOZACNP
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Organizacji i Zarządzania
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 664-125-206
email: wieslawa.zaloga@wat.edu.pl
tel. 261-837-233
e-mail: monika.kijas@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:50 - 15:00
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Tura 1 (07.03.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Cele studiów

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne, nieodzowne w środowisku pracy. Zakres problemowy Studiów pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie rozwojem profesjonalnym w zakresie zarządzania. Celem kształcenia studiów podyplomowych jest przygotowanie kadr menedżerskich i specjalistycznych. 

Program studiów

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do osób pracujących lub zamierzających pracować na stanowiskach menadżerskich / kierowniczych różnych szczebli zarówno przedsiębiorstw, jak i organizacji publicznych, na stanowiskach specjalistycznych, właścicieli firm, osób rozpoczynających karierę zawodową, pragnących zdobyć wiedzę oraz doskonalić umiejętności z zakresu przywództwa i komunikacji, współcześnie nieodzowne w miejscu pracy i postrzegane jako jedne z istotnych determinantów awansu zawodowego.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 • rozpoznawania własnego potencjału przywódczego i świadomego kształtowania wizerunku i autorytetu lidera,
 • znajomości zasad budowania zaufania i wiarygodności w zespole,
 • zasad i reguł etycznego postępowania przywódczego,
 • rozwiązywania problemów i pracy zespołowej z naciskiem na kształtowanie postaw twórczych,
 • mechanizmów wpływu społecznego,
 • komunikacji interpersonalnej i strategicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje zawodowe,
 • taktyk i technik negocjacyjnych stosowanych w środowisku zawodowym,
 • projektowania badań rynku i opinii publicznej, przygotowywania instrumentów pomiarowych, doboru próby, metod zbierania i analizy danych,
 • możliwości wykorzystania nowoczesnych mediów cyfrowych i narzędzi IT w procesach komunikowania,
 • informatyzacji procesów informacyjno – decyzyjnych,
 • tworzenia i stosowania nowoczesnych narzędzi internetowych (np. video-blogów, formularzy, forów internetowych),
 • metod i technik organizacji pracy zespołów roboczych,
 • odnajdywania tekstów perswazyjnych i manipulacyjnych w przestrzeni publicznej,
 • diagnozowania i identyfikowania potrzeb rozwojowych pracowników,
 • oceniania i motywowania pracowników,
 • inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy organizacyjnej,
 • utrzymywania i tworzenia właściwych relacji interpersonalnych z pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi organizacji.

Opłaty

Cena za studia wynosi 3000 PLN (na prośbę słuchacza istnieje mozliwość rozłożenia czesnego na raty).

 

Terminy

Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym, w formie 12 dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym 8 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu. Terminy zjazdów zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 

Adres do korespondencji:

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Z dopiskiem „Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją”
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

 

 


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń.