• zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA NA KURS OFICERSKI

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kurs oficerski sześciomiesięczny

Szczegóły
Kod KO_6M
Forma studiów niestacjonarne wojskowe
Wymagany dokument
  • Dyplom studiów magisterskich
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.01.2024 00:00 – 14.10.2024 23:59)

Zgodnie z Decyzją Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 sierpnia 2023 r. (poz. 100) w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2024 r.

Wymagane kwalifikacje językowe dla absolwentów kursu oficerskiego:
według wymogów porozumienia standaryzacyjnego STANAG 6001, na poziomie SPJ 2,2,2,2, z wyjątkiem kandydatów rekrutowanych na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracowników RON, którzy zdają egzamin ze znajomości języka angielskiego na poziomie SPJ 1,1,1,1, Zakres materiału określa „Ramowy program nauczania języka angielskiego w Siłach Zbrojnych RP Edycja III /poziomy 1-3 wg STANAG 6001/” - wprowadzony Decyzją Nr 28 Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON z dnia 5 listopada 2009 r. kandydaci zdają egzamin ze znajomości języka angielskiego.

Nabór na kurs oficerski dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (DZ. U. z 2022 r., poz. 1448 z późn. zm.).