• zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego - tzw. studia wojskowe.

Studia dla osób posiadających obywatelstwo polskie.

W chwili powołania do słuzby musisz mieć ukończone 18 lat.

Studia wojskowe realizowane są jako jednolite studia magisterskie, tylko w formie stacjonarnej. Trwają 10 semestrów.

Absolwenci tego rodzaju studiów po 5 latach uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz pierwszy stopień oficerski - podporucznika.

Na studiach w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, studenci mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, a także otrzymują comiesięczne uposażenie finansowe.

Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi zapisu na ten rodzaj studiów. Znajdziesz je tutaj:

Instrukcja (na stronie do której przekierowuje link kliknij w ,,Wskazówki dotyczące rejestracji w IRK,, znajdziesz tam skróconą instrukcję jak zapisać się na studia)

Wymagane dokumenty- dotyczy kandydatów na studia wojskowe

Do 01 lipca

Do 11-15 lipca

·       -  wniosek o powołanie do służby wojskowej wraz z kwestionariuszem osobowym (wpisz datę oraz podpisz te dokumenty w odpowiednich miejscach)*,                                            

·     - wydrukowana ankieta osobowa  z IRK *,

·    - życiorys (w formie opisowej i odręcznie podpisany wraz z datą),

·    - odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał !!!),

·    - pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych*.

        -  kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

     - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed stawieniem się na rozmowę i w formie ,,klasycznej-papierowej,,).

 Dokumenty do pobrania w IRK w zakładce ,,zgłoszenia rekrutacyjne,, i dalej ,,dokumenty i dalsze kroki,,.

Po uzyskaniu wyników egzaminów maturalnych kandydat ma obowiązek wprowadzić je do IRK (zakładka wykształcenie).

Studia cywilne I stopnia

Studia I stopnia trwają 6 semestrów (na kierunkach licencjackich) i 7 semestrów (na kierunkach inżynierskich), w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Studia stacjonarne są bezpłatne, a zajęcia są prowadzone 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek).

Studia niestacjonarne są płatne. Wysokość czesnego za semestr takich studiów, w zależności od kierunku, wynosi od 2500 do 4700 zł. Studia te realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela - średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów w ciągu semestru).

Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi zapisu na ten rodzaj studiów. Znajdziesz je tutaj:

Wskazówki dotyczące rejestracji w IRK (na stronie do której przekierowuje link kliknij w ,,Wskazówki dotyczące rejestracji w IRK,,, znajdziesz tam skróconą instrukcję jak zapisać się na studia)

                                                           Wymagane dokumenty- dotyczy kandydatów na studia cywilne

Do 23 lipca musisz dostarczyc do Sekcji ds. Rekrutacji nastepujące dokumenty:

  • wydrukowaną ankietę osobowa z IRK
  • świadectwo dojrzałości (kserokopia- oryginał do wglądu) *

* W przypadku przesłania dokumentów pocztą, świadectwo dojrzałości musi być w oryginale lub kserorokopii potwierdzonej notarialnie.

Po uzyskaniu wyników egzaminów maturalnych kandydat ma obowiązek wprowadzić je do IRK (zakładka wykształcenie).

Opłata rekrutacyjna

Kandydaci na wszystkie rodzaje i formy studiów wnoszą jedną opłatę rekrutacyjną, niezależnie od liczby wskazanych kierunków (można wskazać po trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów) i wynosi ona:

- na studia wojskowe - 100 zł,

- na studia wojskowe i cywilne - 100 zł (wpłać tylko 100 zł, nawet jeżeli w IRK widnieje opłata 185 zł, weryfikacja nastąpi po zakończeniu rejestracji na studia cywilne)

- na studia cywilne - 85 zł.

Przydatne linki

Problemy dotyczące zapisu na studia wojskowe w IRK-Instrukcja.

Czym się różnią studia wojskowe od cywilnych?

Harmonogram rekrutacji na studia wojskowe.

Gdzie uzyskasz zaświadczenie o niekaralności (wykaz punktów)?

Testy sprawnościowe i rozmowa kwalifikacyjna.

Testy sprawnościowe - film.

Badania lekarskie i psychologiczne.

Podstawowe szkolenie wojskowe.

Życie podchorążego.

Z życia studenta-podchorążego (film).

Katalog kół naukowych i sekcji sportowych.

Gdzie nas spotkać?

Adres do korespondencji WAT (można wysłać dokumenty w formie papierowej)

Tury rekrutacji

Filtry

  • Poziomy kształcenia

  • Formy studiów

  • Grupy studiów

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1 Tura 2
1 Bezpieczeństwo narodowe (NC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
od: 27.07.2022 00:00
do: 22.09.2022 23:59
2 Bezpieczeństwo narodowe (SC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
3 Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (SC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
4 Biogospodarka (SC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
od: 27.07.2022 00:00
do: 14.09.2022 08:10
5 Budownictwo (SW) od: 01.03.2022 00:00
do: 11.07.2022 08:00
6 Budownictwo zrównoważone (1NC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
od: 27.07.2022 00:00
do: 22.09.2022 23:59
7 Budownictwo zrównoważone (1SC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
od: 27.07.2022 00:00
do: 22.09.2022 23:59
8 Chemia (SC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
od: 27.07.2022 00:00
do: 22.09.2022 23:59
9 Chemia (SW) od: 01.03.2022 00:00
do: 11.07.2022 08:00
10 Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej (1NC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
11 Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej (1SC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
12 Elektronika i telekomunikacja (NC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
od: 27.07.2022 00:00
do: 22.09.2022 23:59
13 Elektronika i telekomunikacja (SC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
14 Elektronika i telekomunikacja (SW) od: 01.03.2022 00:00
do: 11.07.2022 08:00
15 Energetyka (NC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
od: 27.07.2022 00:00
do: 22.09.2022 23:59
16 Energetyka (SC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
od: 27.07.2022 00:00
do: 13.09.2022 13:22
17 Geodezja i kartografia (SW) od: 01.03.2022 00:00
do: 11.07.2022 08:00
18 Geodezja i kataster (NC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
od: 27.07.2022 00:00
do: 22.09.2022 23:59
19 Geodezja i kataster (SC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
od: 05.09.2022 14:00
do: 22.09.2022 23:59
20 Informatyka (NC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
od: 27.07.2022 00:00
do: 22.09.2022 23:59
21 Informatyka (SC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
od: 27.07.2022 00:00
do: 22.09.2022 23:59
22 Informatyka (SW) od: 01.03.2022 00:00
do: 11.07.2022 08:00
23 Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny (SC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
24 Inżynieria bezpieczeństwa (SC) od: 01.03.2022 00:00
do: 15.07.2022 23:59
od: 27.07.2022 00:00
do: 29.08.2022 08:08
25 Inżynieria bezpieczeństwa (SW) od: 01.03.2022 00:00
do: 11.07.2022 08:00
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200