• zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - CYWILNE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Studia cywilne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Studia I stopnia trwają 6 semestrów (na kierunkach licencjackich), i 7 semestrów (na kierunkach inżynierskich), w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów i są prowadzone w trybie stacjonarnym.

Studia stacjonarne prowadzone są 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek).

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela – średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów w ciągu semestru).

Studia stacjonarne są bezpłatne.

Studia niestacjonarne są płatne. Wysokość czesnego za semestr, w zależności od kierunku, wynosi od 2400 do 4900 zł.

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 61/RKR/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023-2024.

 

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowana ankieta osobowa z IRK,
  • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu*,
  • ewentualnie dokumenty potwierdzające osiągnięcia na olimpiadach.

* W przypadku przesłania dokumentów pocztą, świadectwo dojrzałości musi być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

 

Po uzyskaniu wyników egzaminów maturalnych kandydat ma obowiązek wprowadzić je do IRK (zakładka wykształcenie).

 

Harmonogram

Od 1 marca do 14 lipca – rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) – wymagane wypełnienie podania-ankiety – dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych – oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 

21 lipca – ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia; wysłanie informacji o przyjęciu i decyzji nieprzyjęciu na studia; informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów.

 

Od 24 do 28 lipca – dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów – niedostarczenie świadectwa dojrzałości skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

 

31 lipca– ogłoszenie ostatecznych list przyjętych.

 

20 września – zakończenie rekrutacji.

 

1 października – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna na wszystkie rodzaje i formy studiów cywilnych niezależnie od liczby wskazanych kierunków wynosi 85 zł.

Można wskazać do trzech kierunków na studiach stacjonarnych i do trzech kierunków na studiach niestacjonarnych.

 

Przydatne linki

Katalog kół naukowych i sekcji sportowych

Gdzie nas spotkać?

Tury rekrutacji

Filtry

  • Poziomy kształcenia

  • Formy studiów

  • Grupy studiów

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1
26 Inżynieria systemów bezzałogowych (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
27 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
28 Logistyka - profi ogólnoakademicki (NC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
29 Logistyka - profil ogólnoakademicki (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
30 Logistyka - profil praktyczny (NC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
31 Logistyka - profil praktyczny (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
32 Lotnictwo i kosmonautyka (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
33 Mechanika i budowa maszyn (NC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
34 Mechanika i budowa maszyn (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
35 Mechatronika (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
36 Obronność państwa (NC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
37 Obronność państwa (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
38 Optoelektronika (1SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
39 Technologie przełomowe od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
40 Zarządzanie (NC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
41 Zarządzanie (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200