Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej WAT odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych corocznie przez Senat WAT. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej WAT w wybranej dyscyplinie naukowej mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Wymagana jest także zbieżność ukończonego kierunku studiów magisterskich z wybraną dyscypliną naukową, znajomość języka obcego na pozoimie B2 oraz akceptacja potencjalnego promotora. Postępowanie rekrutacyjne, jest jednakowe dla wszystkich kandydatów niezależnie od dyscypliny naukowej. Ponadto, do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”. oraz  osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich posiadające najwyższej jakości osiągnięcia naukowe.
Limit miejsc ustala corocznie rektor.
Na rok akademicki 2021/2022 limit wynosi 76 miejsc, w tym w poszczególnych dyscyplinach naukowych:

·  automatyka, elektronika i elektrotechnika - 12 miejsc

·  informatyka techniczna i telekomunikacja - 10 miejsc

·  inżynieria lądowa i transport - 4 miejsca

·  inżynieria materiałowa - 7 miejsc

·  inżynieria mechaniczna - 20 miejsc

·  nauki o bezpieczeństwie - 16 miejsc

·  nauki chemiczne - 7 miejsc.

UWAGI

  1. Instrukcja wprowadzania danych do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępna jest na stronie:
    https://www.wojsko-polskie.pl/wat/szkola-doktorska-rekrutacja/
  2. Jedno postępowanie rekrutacyjne dla wszystkich kandydatów niezależnie od wybranej dyscypliny naukowej.
  3. Kandydat wybiera tylko jedną dyscyplinę naukową.
  4. Jednocześnie można rozpoczać kształcenie i być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
  5. Z dniem rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta w celu realizacji projektu badawczego lub osoby posiadającej stopień doktora.

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1
1 Automatyka, elektronika i elektrotechnika od: 09.08.2021 00:00
do: 22.08.2021 23:59
2 Informatyka techniczna i telekomunikacja od: 09.08.2021 00:00
do: 22.08.2021 23:59
3 Inżynieria lądowa i transport od: 09.08.2021 00:00
do: 22.08.2021 23:59
4 Inżynieria materiałowa od: 09.08.2021 00:00
do: 22.08.2021 23:59
5 Inżynieria mechaniczna od: 09.08.2021 00:00
do: 22.08.2021 23:59
6 Nauki chemiczne od: 09.08.2021 00:00
do: 22.08.2021 23:59
7 Nauki o bezpieczeństwie od: 09.08.2021 00:00
do: 22.08.2021 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200