REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej WAT odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych przez Senat WAT. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej WAT w wybranej dyscyplinie naukowej mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz uzyskają oświadczenie potencjalnego promotora. Wymagana jest także zbieżność ukończonego kierunku studiów magisterskich, osiągnięć naukowych lub innych form kształcenia z wybraną przez kandydata dyscypliną naukową. Postępowanie rekrutacyjne, jest jednakowe dla wszystkich kandydatów niezależnie od dyscypliny naukowej. Ponadto, do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” oraz osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich posiadająca najwyższej jakości osiągnięcia naukowe.
Limit miejsc ustala corocznie rektor.
Na rok akademicki 2024/2025 limit wynosi 67 miejsc, w tym 4 dla obcokrajowców, w poszczególnych dyscyplinach naukowych:

·  automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne - 10 miejsc

·  informatyka techniczna i telekomunikacja - 10 miejsc

·  inżynieria lądowa, geodezja i transport - 6 miejsca

·  inżynieria materiałowa - 7 miejsc (2 dla obcokrajowców)

·  inżynieria mechaniczna - 15 miejsc

·  nauki o bezpieczeństwie - 12 miejsc

·  nauki chemiczne - 7 miejsc (2 dla obcokrajowców).

UWAGI

  1. Jedno postępowanie rekrutacyjne dla wszystkich kandydatów niezależnie od wybranej dyscypliny naukowej.
  2. Kandydat wybiera tylko jedną dyscyplinę naukową.
  3. Jednocześnie można rozpocząć kształcenie i być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

Tury rekrutacji

Filtry

Lp. Oferta Tura 1
1 Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne od: 01.08.2024 00:00
do: 18.08.2024 23:59
2 Informatyka techniczna i telekomunikacja od: 01.08.2024 00:00
do: 18.08.2024 23:59
3 Inżynieria lądowa, geodezja i transport od: 01.08.2024 00:00
do: 18.08.2024 23:59
4 Inżynieria materiałowa od: 01.08.2024 00:00
do: 18.08.2024 23:59
5 Inżynieria mechaniczna od: 01.08.2024 00:00
do: 18.08.2024 23:59
6 Nauki chemiczne od: 01.08.2024 00:00
do: 18.08.2024 23:59
7 Nauki o bezpieczeństwie od: 01.08.2024 00:00
do: 18.08.2024 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200