Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia. Programy studiów uwzgledniają potrzeby współczesnego rynku pracy oraz oczekiwania kandydatów w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych, uzyskania nowych kwalifikacji, pogłębienia wiedzy.

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1
1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe od: 01.06.2021 00:00
do: 30.09.2021 00:00
2 GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska od: 01.07.2021 00:00
do: 05.10.2021 23:59
3 Wycena nieruchomości od: 01.06.2021 00:00
do: 30.09.2021 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200