• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie organizacją w środowisku IT

Szczegóły
Kod AAAA1
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Organizacji i Zarządzania
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 608-611-763
e-mail: zdzislaw.wojciechowski@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (05.09.2022 00:00 – 17.10.2022 23:59)

Cele studiów 

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie:

 • systemów transakcyjnych i analityczno-decyzyjnych wykorzystywanych w procesie zarządzania;
 • identyfikacji projektów i procesów oraz analizy ich złożoności i wartości, oceny ryzyka w procesach projektowania oraz efektywności procesów;
 • zarządzania przedsięwzięciami innowacyjno-projektowymi i procesami rozwojowymi w organizacji;
 • praktycznego zbudowania i wykorzystania hurtowni danych, zwłaszcza w zakresie możliwości wsparcia analiz biznesowych;
 • wykorzystania języka R (pakiety graphics, lattice ggplot2, grid , shiny, maps) do analizy danych i wizualizacji wyników;
 • integracji systemów informatycznych, aplikacji, danych w aspekcie procesów IT organizacji;
 • rozwiązań chmurowych, zwłaszcza w zakresie zasad doboru rozwiązań technicznych i ekonomicznych;
 • podejścia procesowego, umożliwiającego wykorzystanie wybranych technik modelowania do tworzenia algorytmów i modelowania systemów biznesowych. Praktyczny aspekt modelowania tych systemów realizowany będzie w oparciu o wykorzystanie oprogramowania ARIS;
 • infrastruktury IT, która jest wymagana do prowadzenia działalności na zasadach e-biznesu;
 • procesów pozyskiwania, utrzymania i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji;
 • komunikacji interpersonalnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizowanie komunikacji w zespołach wirtualnych i projektowych oraz wykorzystanie w niej nowoczesnych technologii;
 • wybranych aspektów funkcjonowania współczesnych finansów, w tym: w organizacjach biznesowych i niekomercyjnych oraz możliwości wykorzystania analizy finansowej, systemów i narzędzi informatycznychw zarządzaniu finansami organizacji;
 • strategii budowy i analizy wartości spółek (specyfika branży IT).

Program studiów

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • kadry kierowniczej, menedżerów przedsiębiorstw;
 • specjalistów zarządzających procesami.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 • Zarządzanie projektami i procesami
 • E-biznes i e-commerce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja w zarządzaniu
 • Zarządzanie finansami organizacji
 • Zarządzanie wartością organizacji – branża IT
 • Bazy i hurtownie danych w zarządzaniu
 • Eksploracja i wizualizacja danych
 • Integracja usług informatycznych
 • Modelowanie i algorytmizacja procesów oraz systemów biznesowych
 • Wybrane problemy informatyzacji państwa
 • Wykłady monograficzne

Opłaty

Cena za studia wynosi 3 000 PLN (na prośbę słuchacza istnieje mozliwość rozłożenie czesnego na raty).

Opłate należy wnieść na konto bankowe numer:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem ZOwŚIT-2022, subkonto 700-1500-40-008 - opłata czesnego

Terminy

Zajęcia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym lub w trybie ON-LINE (w przypadku ograniczeń wynikających z COVID-19), w formie 13 dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym 8 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu, w terminie od listopada 2022 r. do maja 2023 r.

Semestr I                                                                                          Semestr II

05-06.10.2022                                                                                   4-5.03.2023

19-20.11.2022                                                                                   18-19.03.2023

03-04.12.2022                                                                                   01-02.04.2023

17-18.12.2022                                                                                   15-16.04.2023

21-22.01.2023                                                                                   06-07.05.2023

28-29.01.2023                                                                                   20-21.05.2023

 

W czerwcu 2023 r. obrona pracy końcowej.


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń (pod uwage może być brane wniesienie opłaty za zajecia dydaktyczne).