• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inspektor Ochrony Informacji

Szczegóły
Kod WLOPGCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Bezpieczeństwa i Obronności
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 261-837-495
e-mail: malgorzata.zakrzewska@wat.edu.pl
506-119-707
e-mail: mieczyslaw.magierski@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (21.01.2022 12:00 – 07.03.2022 23:59)

Cele studiów

Celem przedmiotowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Informacji w organach administracji publicznej, instytucjach, spółkach i nie tylko.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Realizacja przedstawionych obszarów wymaga przygotowania i wykształcenia profesjonalnej kadry, która prawidłowo będzie pojmować wagę i problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ochrony informacji w czasie pokoju, kryzysu czy wojny w oparciu o najlepsze praktyki zawodowe.

 

Organizatorzy

Studia są organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) przy współpracy Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ), Grupy PKP, Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (IIA)oraz Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (PIKW).

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów oraz doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych, praktyków w zakresie ochrony informacji z grupy PKP, jak również ekspertów IIA, PIKW oraz Ekspertów i menadżerów specjalizujących się zawodowo ochroną informacji, ochroną danych osobowych oraz ochroną informacji zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Program studiów

Program studiów jest dostosowany do wymagań jakie są stawiane osobom, które zamierzają wykonywać pracę jako Inspektor danych osobowych, Menadżer ds. Ochrony Informacji Koordynator pionu Ochrony Informacji bądź osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i zdobywaniem umiejętności praktycznych związanych z realizacją zadań w tym kierunku.

W trakcie studiów zostaną zrealizowane elementy Zarządzanie Organizacją – Inspektor Ochrony Danych, Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Ochrona Informacji Niejawnych, Ochrona Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Wywiadownia Gospodarcza oraz Biały Wywiad, a także wybrane zagadnienia związane z zapewnienia ciągłości działania.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 • zarządzanie organizacją i podstawowe menadżerskie umiejętności interpersonalne – wybrane zagadnienia;
 • podstawy prawne ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Polityka bezpieczeństwa jednostki gospodarczej;
 • ochrona danych osobowych i Ochrona informacji niejawnych;
 • rola i zadania pełnomocnika;
 • organizacja i zasady pracy kancelarii jawnej i niejawnej. Obieg dokumentów i podstawy archiwizowania;
 • system zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISO/IEC 27001:2017 – wybrane zagadnienia;
 • zarządzanie ryzykiem zgodnie z normą EC 31000:2016;
 • auditowanie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa-warsztaty;
 • działalność gospodarcza i „Biały Wywiad” w zakresie usług detektywistycznych;
 • auditowanie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa i teleinformatycznych;
 • zarządzanie procesem. Wewnętrzny system kontroli ochrony informacji;
 • analiza śledcza i podstawy systemu antykorupcyjnego – wybrane zagadnienia, oszustwa i ochrona informacji – wybrane zagadnienia;
 • organizacja bezpieczeństwa i zapewnieniem ciągłości funkcjonowania organizacji- warsztaty;
 • zintegrowane systemy zarządzania ochroną informacji- warsztaty.

Efekty, zdobyte umiejętności

Absolwenci studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Informacji”po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
 • certyfikat potwierdzający niezbędną wiedzę i kompetencje na stanowisku Inspektora Ochrony Danych (IOD) – obecnie ABI;
 • Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Koordynatora Ochrony Informacji;
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz Auditora Wewnętrznego ISO/IEC 27001:2017;
 • możliwość ubiegania się o pracę na stanowiskach menadżerskich w grupie PKP S.A;
 • wsparcie merytoryczne w przygotowaniu do egzaminów branżowych oraz państwowych w zakresie objętym programem studiów.

 

Opłaty

Cena za studia wynosi 3.400 PLN (na prośbę słuchacza istnieje mozliwość rozłożenie czesnego na raty).

Opłate należy wnieść na konto bankowe numer:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem IOI edycja III, subkonto 700-1500-40-010

Terminy

Studia podyplomowe są realizowane w terminach od marca do stycznia 2023 (9 miesięcy) lub października do czerwca 2023 (9 miesięcy).
Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (w formule sobota-niedziela), w łącznym wymiarze 241 godzin lekcyjnych.


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń (pod uwage może być brane wniesienie opłaty za zajecia dydaktyczne).