• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja w systemie bezpieczeństwa

Szczegóły
Kod AAAA5
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Bezpieczeństwa i Obronności
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 606 612 666
sylwia.wojnarowska-szpucha@wat.edu.pl
tel. 261-837-233
e-mail: monika.kijas@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:50 - 15:00
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Tura 2 (08.11.2023 00:00 – 29.02.2024 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.06.2023 00:00 – 27.09.2023 23:59)

Cele studiów

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w tym min. przez umiejętność analizy zagrożeń, ich oceny oraz podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych.

Studia podyplomowe Administracja w systemie bezpieczeństwa skoncentrowane będą na praktycznych aspektach działania administracji rządowej i samorządowej z szczególnym uwzględnieniem powinności obronnych administracji publicznej w stosunku do społeczności lokalnej. Mają one na celu przygotowanie słuchaczy do wyzwań (szans i zagrożeń), z jakimi mierzy się administracja sektora publicznego i prywatnego w XXI wieku, w tym wyposażenie słuchaczy w odpowiedni zasób wiedzy, niezbędnej do wykonywania określonych funkcji administracyjnych w organach rządowych i samorządowych oraz zarządzania jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi tych samorządów.

 

Program studiów

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do pracowników administracji publicznej, obywateli i innych podmiotów realizujących zadnia związane z bezpieczeństwem  i obronnością państwa. 

 

Zakres przedmiotowy studiów

 

 • Podstawy prawne  funkcjonowania administracji publicznej
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne 
 • Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa i obronności
 • Organizacja i zadania administracji rządowej
 • Organizacja i zadania administracji samorządowej
 • Administracja wojskowa 
 • Kontrola w administracji publicznej
 • Administracja publiczna w przygotowaniach obronnych państwa
 • System zarządzania kryzysowego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Świadczenia na rzecz obronności
 • Wybrane problemy funkcjonowania organów UE 
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Polityki publiczne
 • Bezpieczeństwo informacyjne

 

Opłaty

czesne: 3800 zł (płatne jednorazowo lub w 2 ratach po 1995 zł). Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%.

 

 

Adres do korespondencji:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa

Z dopiskiem studia podyplomowe „Administracja w systemie bezpieczeństwa”

 

Terminy

Rozpoczęcie studiów: marzec 2024, czas trwania: 2 semestry, liczba godzin: 202

Zajęcia będą prowadzone przez dwa semestry w formule dwudniowych zjazdów sobota-niedziela.

 

                                                                                   Terminy zjazdów:

 

Semestr I

Semestr II

09-10.03.2024

12-13.10.2024

23-24.03.2024

26-27.10.2024

20-21.04.2024

16-17.11.2024

11-12.05.2024

23-24.11.2024

25-26.05.2024

30.11.-01.12.2024

08-09.06.2024

14-15.12.2024

15-16.06.2024

18-19.01.2025

 

01-02.02.2025

 

15-16.02.2025