• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Szczegóły
Kod WCYIXCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Cybernetyki
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe angielski, polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Cybernetyki
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
mba.wcy@wat.edu.pl
tel: +48 261 83 87 73
Godziny otwarcia sekretariatu 7.30-15.30
Adres WWW https://mba.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom studiów magisterskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 12.09.2023 15:00)

CELE STUDIÓW

Studia podyplomowe MBA zarządzanie cyberbezpieczeństwem maja na celu doskonalenie umiejętności związanych z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem. 

ADRESACI STUDIÓW

Program studiów podyplomowych MBA jest skierowany do kandydatów, którzy:

 • ukończyli studia wyższe II stopnia w różnych dziedzinach i są zainteresowani uzyskaniem nowoczesnej, wszechstronnej wiedzy z obszaru cyberbezpieczeństwa,
 • zarządzają własnymi firmami lub są menadżerami średniego lub wyższego szczebla
 • mają co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego. 

PROGRAM STUDIÓW

Studia pozwalają słuchaczom na zdobycie pogłębionej wiedzy m. in. w zakresie nowoczesnych metod zarządzania organizacjami oraz ich zasobami informacyjnymi, wdrażania strategii informacyjnych w wielu aspektach cyberbezpieczeństwa, poznanie zagadnień prawnych związanych z cyberbezpieczeństwem, w tym dotyczących postępowania z incydentem informatycznym. Dzięki studiom słuchacze poznają także najnowsze technologie związane z bezpieczeństwem informacyjnym, zabezpieczaniem zasobów i informacji, a także zarządzania systemami bezpieczeństwa IT oraz oceną ryzyka w bezpieczeństwie systemów informacyjnych organizacji. 

PRZEDMIOTY

  • Cybersecurity systems
  • Ochrona transakcyjnych i statystycznych baz danych
  • Decyzje menedżerskie
  • Teoria wojny informacyjnej
  • Zarządzanie kryzysowe w cyberbezpieczeństwie
  • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
  • Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie
  • Polityka NATO w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • Cyberprzestępczość
  • Zarządzanie projektami i inżynieria systemów w cyberbezpieczeństwie
  • Zarządzanie usługami IT
  • Cyberkonflikty w relacjach międzynarodowych
  • Seminarium dyplomowe

 Łącznie: 262 godz. 

OPŁATY

Czesne za studia wynosi 17 900 zł.

Na prośbę Słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności czesnego na dwie raty. 

KONTO BANKOWE

Opłaty za studia należy dokonać na nr konta:

91 1240 6960 0350 5448 0102 2305

z dopiskiem "Opłata za studia podyplomowe MBA Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem"


KWALIFIKACJA

Kwalifikacji na studia MBA dokonuje komisja rekrutacyjna. Komisja przed podjęciem ostatecznej decyzji o kwalifikacji może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.