• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska

Szczegóły
Kod WIGXXCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Katedra Rozpoznania Obrazowego
WIG WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 261-83-90-21
e-mail: katarzyna.kaminska@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00 - 14.00
Adres WWW https://www.wig.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.07.2023 00:00 – 30.09.2023 23:59)

INFORMACJE OGÓLNE

Celem studiów jest wykształcenie kadry inżynierskiej w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod w fotogrametrii, teledetekcji i GIS do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem geoinformatycznym w wybranych dziedzinach działalności państwa. Absolwenci studiów podyplomowych będą:

 • samodzielnie wykonywać analizy geoinformatyczne, opracowania fotogrametryczne i teledetekcyjne z współczesnych zobrazowań lotniczych i satelitarnych,
 • poznają zasady wykonywania i opracowania zdjęć z bezzałogowych statków powietrznych.
 • posiadali umiejętność przeprowadzenia analiz związanych z zarządzaniem kryzysowym w środowisku GIS.
 • potrafili wykonywać i opracowywać pomiary naziemnym skanem laserowym

TEMATYKA

 • Podstawowe zasady zarządzania kryzysowego.
 • Wspomaganie podejmowania decyzji przy wykorzystaniu platform GIS.
 • Wykorzystanie GIS w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska.
 • Zasady wykonywania i opracowania zdjęć z bezzałogowych statków powietrznych.
 • Opracowanie danych z wysokorozdzielczych satelitów komercyjnych. 
 • Zdalne wykrywanie zanieczyszczeń. Monitoring klęsk żywiołowych.
 • Zobrazowania wielo i hiperspektralne.
 • Metody klasyfikacji zobrazowań.
 • Naziemny skaning laserowy.
 • Przetwarzanie obrazów radarowych i elektrooptycznych.
 • Nowoczesne systemy graficzno-opisowych baz danych.
 • Bezpieczeństwo danych w sieci.
 • Praca końcowa. 

OPŁATY

Opłata wpisowa 85 zł.

Koszt uczestnictwa wynosi 5 200 zł (pięć tysięcy dwieście złotych)  za całe studia. Płatne po zakwalifikowaniu na studia, po pierwszym zjeździe, możliwość płatności w dwóch lub czterech ratach (koszt studiów wzrasta o 5 %).

Opłata za świadectwo pobierana po ukończeniu studiów podyplomowych: 30 zł.

TERMINY ZJAZDÓW

Zajęcia odbędą się od października do czerwca w czasie 13 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela)

Trzynasty zjazd w czerwcu przewidziany jest na przeprowadzenie egzaminu końcowego i obrony prac końcowych.

 

Rozpoczęcie studiów: 14.10.2023 r.

Zakończenie studiów: 15.06.2024 r.

 I. 14-15.10.2023 r.

 II. 04-05.11.2023 r.

 III. 25-26.11.2023 r.

 IV. 09-10.12.2023 r.

 V. 13-14.01.2024 r.

 VI. 03-04.02.2024 r.

 VII. 24-25.02.2024 r.

 VIII. 09-10.03.2024 r.

 IX. 23-24.03.2024 r.

 X. 20-21.04.2024 r.

 XI. 11-12.05.2024 r.

 XII. 25-26.05.2024 r.

 XIII. 15.06.2024 r. - egzamin końcowy

 

         

PROGRAM RAMOWY

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

Prowadzący zajęcia

W

Lab

Razem

1.

Przetwarzanie obrazów radarowych i elektrooptycznych

8

14

22

dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT
mgr inż. Agnieszka Jenerowicz

2.

Systemy przechowywania i zarządzania danymi

8

14

22

płk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny, prof. WAT

3.

Tendencje rozwoju GIS

8

12

20

dr. hab. inż. Agnieszka Zwirowicz- Rutkowska, prof. WAT
dr inż. Joanna Nowak Da Costa

4.

Zastosowania GIS

8

14

22

prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
dr inż. Agata Orych

5.

Fotogrametria satelitarna

6

12

18

dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT

dr inż. Paulina Deliś

6.

Współczesne metody teledetekcji

8

14

22

dr inż. Piotr Walczykowski, prof. WAT
dr inż. Agata Orych

7.

Systemy zarządzania kryzysowego

8

10

18

 płk rez. mgr inż. Robert Jaroszuk

8.

Skanowanie Laserowe

6

14

20

dr hab. inż. Anna Fryśkowska, prof. WAT

mgr inż. Klaudia Onyszko

9.

Teledetekcja środowiska

6

14

20

dr inż. Piotr Walczykowski, prof. WAT
mgr inż. Agnieszka Jenerowicz

10.

Opracowania fotogrametryczne
z BSL

4

10

14

dr hab. inż. Damian Wierzbicki, prof. WAT

dr inż. Paulina Deliś

11.

Podstawy obronności państwa

4

-

4

ppłk mgr inż. Arkadiusz Stępniewicz

12.

Seminarium dyplomowe

2

-

2

dr inż. Paulina Deliś

 

OGÓŁEM

76

128

204

 

 


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do  wydrukowania z systemu)
 • kopię  dyplomu  ukończenia  studiów (oryginał dyplomu do wglądu na 1. zjeździe)

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń.