• zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria i zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego

Szczegóły
Kod WLOFIWNP
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Logistyki WLO WAT ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa tel. 261-837-233 e-mail: monika.kijas@wat.edu.pl tel.261-837-227 e-mail: paulina.zamelek@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:50-15:00
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (08.01.2024 00:00 – 31.01.2024 23:59)

Cele studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie kadr menadżerskich, programowych, projektowych i analitycznych struktur organizacyjnych resortu obrony narodowej realizujących zadania z obszaru pozyskiwania sprzętu wojskowego opartych o metody, zasady i narzędzia współczesnej inżynierii systemów.

Wymagania kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie na studia:

 Ukończone studia wyższe, potwierdzone dyplomem uczelni oraz ukończenie kursu doskonalącego „Pozyskiwanie sprzętu wojskowego”, kod 8103051 lub posiadanie kwalifikacji w postaci minimum 3 letniego doświadczenia w realizacji zadań związanych bezpośrednio z systemem pozyskiwania sprzętu wojskowego w zakresie realizacyjnym lub normującym. O kwalifikacji żołnierzy oraz pracowników cywilnych MON decyduje RON. Zgłoszenia innych kandydatów na zasadzie komercyjnej powinny być kierowane do WLO WAT. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Oferta studiów

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do osób: o będących oficerami i pracownikami wojska z jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej zajmujących się problematyką pozyskiwania sprzętu wojskowego w SZ RP; o pragnących doskonalić umiejętności inżynierskie oraz zarządcze z zakresie problematyki pozyskiwania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP w oparciu o metody, zasady i narzędzia współczesnej inżynierii systemów; o cywilnych reprezentujących instytucje i/lub podmioty przemysłowe polskiego sektora obronnego chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie inżynierii i zarządzania w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego.

 

Zakres tematyczny

 Studia podyplomowe dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie:

− inżynierii systemów w cyklu życia sprzętu wojskowego (według STANAG 4728),

− funkcjonującego w SZ RP systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego,

− zamówień publicznych w obszarze bezpieczeństwa i obronności,

− zarządzania projektami w organizacji, − zarządzania projektami w praktyce,

− podstawy zarządzania zespołami, − analizy wydatków uzbrojenia,

− rynku uzbrojenia i technologii obronnych, − projektowania systemów i procesów logistycznych,

− zabezpieczania eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego,

− zarządzania dokumentacją techniczną w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego,

− systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego w NATO i UE,

− systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego,

− metodyki zarządzania projektami Prince 2 Foundation, − seminarium dyplomowego.

 

Opłaty

 Cena za studia wynosi 7.200 PLN (na prośbę słuchacza istnieje możliwość rozłożenie czesnego na raty).

 

Terminy

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2023r.

Kierownik studiów podyplomowych: dr Paulina ZAMELEK, paulina.zamelek@wat.edu.pl tel. 261-837-227

Zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym w formie 10-ciu pięcio-dniowych zjazdów (poniedziałek – piątek) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym 8 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu, w terminie od lutego do grudnia tego samego roku.

Terminy zjazdów podawane są dla osób zakwalifikowanych na pierwszym zjeździe, który odbywa się w drugim tygodniu lutego (w 2024 rok w dniach 05-09 luty).