• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców

Szczegóły
Kod WMEKKCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Mechanicznej
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Pojazdów i Transportu
Wydział Inżynierii Mechanicznej WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tpkek@wat.edu.plTel. +48 261 839 276.
Godziny otwarcia sekretariatu 9.00 - 15.00
Adres WWW https://www.wim.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

INFORMACJE OGÓLNE

Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców

Studia rozpoczną się 23.02.2024.

Rekrutacja trwa do dnia 09.02.2024.

Studia podyplomowe „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” umożliwią  rozwój kariery zawodowej, realizację potrzeb i obowiązków podnoszenia kwalifikacji osób zawodowo uczestniczących w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców.

Adresatami oferty studiów podyplomowych są:

 • instruktorzy nauki jazdy,
 • egzaminatorzy osób ubiegających się o uprawnienia do kierownia pojazdem,
 • kierownicy, właściciele, pracownicy ośrodków szkolenia kierowców,
 • pracownicy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
 • urzędnicy starostw i urzędów marszałkowskich sprawujących nadzór odpowiednio nad procesem szkolenia i egzaminowania
 • wszystkie inne osoby zainteresowane kształceniem i egzaminowaniem kierowców

Studia dadzą też Słuchaczom wiedzę i kompetencje jak wzorcowo kształcić kursantów/kandydatów/instruktorów. Będą przydatne m.in. dla kadry WORD-ów, OSK i innych instytucji (w tym kontrolnych) związanych z procesem kształcenia i egzaminowania kierowców.

Studia obejmują 266 godzin wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i praktycznych spełniających wymagania Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji Słuchaczy m.in. w zakresie:

 • Nowej techniki samochodowej.
 • Przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, w tym egzaminowania osób z niepełnosprawnościami.
 • Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Psychologii, w tym psychologii transportu.
 • Aktualizacji i rozszerzenia ogólnego wykształcenia technicznego i prawnego.

Tematyka studiów (przedmioty):

 • Technika samochodowa i diagnozowanie.
 • Mechanika ruchu samochodów w sytuacjach krytycznych.
 • Analiza przebiegu i skutków zdarzeń drogowych.
 • Osoby z niepełnosprawnością w ruchu drogowym.
 • Technika kierowania i taktyka jazdy samochodem.
 • Główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Prawo o ruchu drogowym.
 • Psychologia.
 • Dydaktyka w szkoleniu kierowców.
 • Egzaminowanie kierowców.

Studia trwają dwa semestry, w czasie dwunastu zjazdów, od października do czerwca, w soboty i niedziele. Studia kończą się egzaminem końcowym. W przypadkach losowych organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowego zjazdu, także w formie zdalnej.

Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów i praktyków, pracowników i osoby rekomendowane przez Wojskową Akademię Techniczną, Instytut Transportu Samochodowego oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Kierownikiem studiów jest Pan dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT.

Zajęcia odbywają się w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na "Torze Modlin" w Modlinie (przy lotnisku), w Polskiej Izbie Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie (symulatory jazdy) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi.

 

OPŁATY

Kandydat dokonuje opłaty za czesne oraz opłatę rekrutacyjną.

Czesne wynosi - 5.900,00 zł. Należy je opłacić za pośrednictwem systemu USOS, dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Nastąpi to po 09.02.2024. Osoby zakwalifikowane będziemy informawać bezpośrednio o konieczności dokonania opłaty. Opłatę będzie trzeba wnieść przed rozpoczęciem I-szych zajęć, czyli do 22.02.2024.

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (wówczasz koszt wzrasta o 5%).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł - prosimy o wpłaty na indywidualne konto bankowe w systemie IRK (inne niż to przeznaczone na czesne!)

W przypadku nie przyjęcia na studia opłata za czesne podlega zwrotowi; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

REKRUTACJA

Zgłoszenia Kandydatów są przyjmowane do 09.02.2024.

Na studia mogą być przyjęte osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I-go stopnia, tj. posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata). Nie ma ograniczeń co do kierunku skończonych studiów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Dokładnie wypełniona ankietę zgłoszeniową dostępną na portalu IRK
 2. Odpis/kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. Potwierdzenie dokonania wpłaty czesnego i opłaty postępowania kwalifikacyjnego
 4. Zdjęcie (w wersji elektronicznej).

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji Kandydatów na studia do 16.02.2024.

Kolejność wpłat oraz związek wykształcenia i/lub wykonywanej pracy zawodowej z tematyką studiów będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane, otrzymają zwrot pełnej opłaty za czesne.

 

TERMINY ZJAZDÓW

Studia odbywają się w formie 12-tu, weekendowych zjazdów, w okresie od lutego 2024 do lutego 2025, w soboty i niedziele (za wyjątkiem pierwszego zjazdu, który rozpoczyna się w piątek).

Terminy zjazdów:

I-szy semestr:

 1. 23.02.2024. - uroczysta inauguracja i rozpoczęcie zajęć (ok. godz. 15.30)
 2. 24-25.02.2024.
 3. 16-17.03.2024.
 4. 13-14.04.2024.
 5. 11-12.05.2024.
 6. 15-16.06.2024.
 7. 29-30.06.2024.

Informujemy, że jeżeli do czasu rozpoczęcia studiów, lub w czasie ich trwania, pogorszy się sytuacja epidemiologiczna w kraju,
zajęcia będą się odbywać w trybie on-line. W sytuacji nieprzewidzianej konieczności terminy zjazdów mogą ulec niewielkiej modyfikacji. W przypadkach losowych organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowego zjazdu, także w formie zdalnej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY