European Union

Create an account

 

 

Klauzula zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywanie ich do celów: statutowych, archiwalnych, statystycznych.

Przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, a także, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia.

Przyjmuję do wiadomości, że Wojskowa Akademia Techniczna nie ponosi odpowiedzialności za błedne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK.