European Union

Recruitment to the doctoral school

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej WAT odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych corocznie przez Senat WAT. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej WAT w wybranej dyscyplinie naukowej mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Wymagana jest także zbieżność ukończonego kierunku studiów magisterskich z wybraną dyscypliną naukową. Postępowanie rekrutacyjne, jest jednakowe dla wszystkich kandydatów niezależnie od dyscypliny naukowej. Ponadto, może być przyjęta osoba, która jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”. oraz  osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich posiadające najwyższej jakości osiągnięcia naukowe.
Limit miejsc ustala corocznie rektor. Na rok akademicki 2020/2021 limit wynosi 60 miejsc, w tym w poszczególnych dyscyplinach naukowych:

·  automatyka, elektronika i elektrotechnika - 12 miejsc

·  informatyka techniczna i telekomunikacja - 7 miejsc

·  inżynieria lądowa i transport - 4 miejsca

·  inżynieria materiałowa - 7 miejsc

·  inżynieria mechaniczna - 15 miejsc

·  nauki o bezpieczeństwie - 11 miejsc

·  nauki chemiczne - 4 miejsca.

UWAGI

  1. Jedno postępowanie rekrutacyjne dla wszystkich kandydatów.
  2. Jeden kandydat wybiera tylko jedną dyscyplinę naukową.
  3. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.
  4. Z dniem rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta w celu realizacji projektu badawczego lub osoby posiadającej stopień doktora. Można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

Programmes and registration phases

No. Studies Phase 1
1 Automation, Electronic and Electrical Engineering from: 17.08.2020 00:00
to: 01.09.2020 23:59
2 Chemical Sciences from: 17.08.2020 00:00
to: 01.09.2020 23:59
3 Civil Engineering and Transport from: 17.08.2020 00:00
to: 01.09.2020 23:59
4 Information and Communication Technology from: 17.08.2020 00:00
to: 01.09.2020 23:59
5 Materials Engineering from: 17.08.2020 00:00
to: 01.09.2020 23:59
6 Mechanical Engineering from: 17.08.2020 00:00
to: 01.09.2020 23:59
7 Security Studies from: 17.08.2020 00:00
to: 01.09.2020 23:59
pages
Pages: 1
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200